Privacyverklaring


De organisatie van de zeilelfstedentocht probeert de tocht zo goed mogelijk te organiseren. Daarom is het noodzakelijk dat alle deelnemers aan de tocht geregistreerd worden. Dit doen wij via onze websites www.syalvestedetocht.nl en www.zeilelfstedentocht.nl. De gegevens die wij bewaren zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. De contaktgegevens hebben wij nodig om met deelnemers te communiceren. De geboortedatum is nodig om vast te stellen of de deelnemer voldoet aan de minimum leeftijd.

Repko Snits foar al jo sportprizen Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Warkumer ierdewurk Recreatieschap Marrekrite Aldhaven 4 Foppe